Dla Pracodawcy

DORADZTWO W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW.

Uzyskujemy w imieniu pracodawców niezbędne dokumenty potrzebne do legalnego zatrudnienia cudzoziemców, takie jak: zezwolenia na pracę typu A, B, C, D, E, zezwolenia na pracę sezonową typu S, oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi, informacje o podjęciu pracy). Zapełnienie ciągłości legalności pracy, konsultacje dotyczące relokacji pracowników. Zasady prowadzenia Agencji Pracy Tymczasowej i Leasingu Pracowników.

DORADZTWO W OBSZARZE PRAWA PRACY I PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE ODNOSZĄCYM SIĘ DO ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW.

Przygotowanie niezbędnych formularzy, wzorów umów, wykazu wymaganych szkoleń oraz badań. Przygotowanie dokumentacji związanych ze zmianą warunków zatrudnienia, przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa. Sprawdzenie legalności pobytu cudzoziemca i okresu możliwości zatrudnienia. Wsparcie w terminowym wykonaniu obowiązków ciążących na podmiocie powierzającym pracę cudzoziemcowi oraz w zakresie prowadzenia akt osobowych oraz ich przechowywania.

AUDYT ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW.

Przeprowadzamy audyt legalności zatrudnienia, pracowników już pracujących w firmie. Usługa  polega na kompleksowej analizie wykorzystywanych procedur i praktyk. Specjalnie przygotujemy indywidualny raport, zawierający wyłapane przez nas błędy oraz sposoby  ich rozwiązania.

SZKOLENIE W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW.

Ocena możliwości zatrudnienia cudzoziemców na etapie rekrutacji. Legalność zatrudniania oraz pobytu cudzoziemców na terytorium RP, wymagania dotyczące zatrudnienia cudzoziemców, aktualny wykaz obowiązujących w Polsce przepisów prawnych, regulacje prawne Prawa Pracy i Prawa Ubezpieczeń Społecznych, zmiany i ułatwienia dot. zatrudnienia obywateli Ukrainy. Zasady prowadzenia Agencji Pracy Tymczasowej i Leasingu Pracowników.

AGENCJA POŚREDNICTWA PRACY I LEASINGU PRACOWNIKÓW.

Oferujemy profesjonalne usługi rekrutacyjne dla osób poszukujących pracy, jak i również dla pracodawców z Polski, poszukujących odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

Specjalizujemy się w rekrutacji wykwalifikowanych pracowników niższego i średniego szczebla dla polskich pracodawców. Rekrutujemy pracowników z Europy Wschodniej. Działamy na rzecz optymalnego połączenia potrzeb i oczekiwań osób poszukujących pracy oraz pracodawców poszukujących pracowników.