Dla Cudzoziemców

Rejestracja obywateli UE i członków ich rodzin w Polsce.

LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW spoza UE.

Karta tymczasowego pobytu

Karta stałego pobytu

Karta rezydenta UE

Obywatelstwo

SZKOLENIE W ZAKRESIE LEGALIZACJI POBYTU CUDZOZIEMCÓW SPOZA UE.

(w trakcie przygotowania kursu)

DORADZTWO W ZAKRESIE:

Prawo jazdy, rejestracja małżeństwa, zasiłki dla cudzoziemców, zaświadczenia i rozliczenia podatkowe, rejestracja PESEL i inne.