Dla pracodawcy

Strategia naszej firmy jest oparta na dostosowaniu oferty do potrzeb i wymagań Klienta. Każde zlecenie traktowane jest indywidualnie. Zanim przystąpimy do realizacji nowego zlecenia, dokładnie analizujemy wymagania dotyczące poszukiwanych kandydatów. Proponujemy bezpłatne konsultacje, w ramach których omawiamy warunki współpracy, potrzeby naszych zleceniodawców.

​Czas wykonania usługi nie przekracza zwykle 30 dni od momentu podpisania zlecenia. Nietypowe zlecenia każdorazowo uzgadniamy  indywidualnie z Klientem.

Firma Let’s Job! ponosi odpowiedzialność za każde zrealizowane zlecenie, przekazane nam informacje dotyczące Państwa firmy, będą przekazane kandydatom tylko i wyłącznie w takim zakresie na jaki Państwo wyrażą zgodę.

Opłata za zlecenie uzależniona jest od wielu czynników, w tym głównie od zakresu zleconych działań.

 Zajmujemy się również doradztwem w zatrudnieniu obcokrajowców. Let's Job! uzyskuje w imieniu pracodawców niezbędne dokumenty potrzebne do legalnego zatrudnienia cudzoziemców, takie jak:
zezwolenia na pracę typu A, B, C, D, E, zezwolenia na pracę sezonową typu S, 
zezwolenie na pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE,
oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi,
zaproszenia biznesowe, turystyczne itp.

Podpowiemy Państwu jak zatrudnić obcokrajowca. Wyjaśnimy, jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. Doradzimy Państwu w kwestii leasingu i outsourcingu pracowników.

Przy stałej współpracy jesteśmy w stanie znacząco obniżyć koszty i zaproponować naszym Klientom znacznie niższe ceny naszych usług.

 

W celu poznania szczegółów współpracy zachęcamy do kontaktu.